Покана за пресконференция

Фирма КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД” приключва проект по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0518-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД” .

По този повод се организира и специална пресконференция за отчиатне на резултатите.

Тя ще се проведе на 10.04.2019г. от 10:00 часа в офиса на „КМХ-ЕЛЕМЕНТ” ООД, с. Енина 6142, Община Казанлък ,ул. „ДИМЧО АСТАДЖОВ” №37.

*Платена публикация