Нови, по-високи по размер кредити отпуска на своите членове от началото на юли Взаимоспомагателната каса в „Арсенал“. Размерът на кредита, който всеки един член на ВСК, отговарящ на условията за получаването му може да ползва, вече е 5 хиляди лева. Той е с 1000 лева повече от предходния таван на арсеналското кредитиране и решението за това увеличение е взето от Общото събрание на ВСК, проведено на 22 юни. Това съобщи Стефка Тончева, главен счетоводител на ВСК „Арсенал“.


Увеличеният размер на отпускания максимален кредит е резултат от по-добрите финансови показатели и възможности на ВСК, вследствие на натрупан капитал в нея.
Максималният срок на изплащане на новия, максимален размер на кредита от Касата е 30 месеца за 5 хиляди лева.


С новото решение за увеличения максимален размер на кредита, всеки един от 4650-те членове на ВСК „Арсенал“, който има натрупан актив в сметката си от членски внос към нея в размер на 1666 лева, може да кандидатства за новия максимален размер на заема. Годишната лихва на арсеналските кредити остава непроменена - 2%, като тя се удържа в момента на отпускането му.


Ежемесечно ръководството на ВСК, начело с председателката й Ваня Йорданова, главен счетоводител на Завод 6, разглежда постъпилите молби от работещите за отпускане на кредити. Обикновено 20 дни е максималният период от подаването на молбата до отпускането на средствата, уточни Стефка Тончева.


С друго решение на Общото събрание се увеличава и минималният месечен членски внос за членовете на ВСК - от 20 на 25 лева. Всеки, който желае обаче да заделя повече от това, може да го направи. Таван на личните отчисления няма.


За интереса към ВСК и нейната огромна социална роля, която тя има в живота на голямата фирма, говорят фактите: само през миналата година общият размер на отпуснатите кредити на работещи в „Арсенал“ е 5,200 млн. лева, а еднократните помощи, които Касата отпуска безвъзмездно за лечение и подпомагане при финансови затруднения, са в размер на 8480 лева за 106 лица за изминалата година. Еднократните помощи са в размер на 80 лева и не се връщат от получилите ги. Отпускат се срещу представена епикриза или при доказани финансови затруднения.


„Жените са по-далновидни по отношение на парите и кредитите, обобщава впечатления от близо 40-годишния си опит и работа във ВСК „Арсенал“ Стефка Тончева. Трудно е да повярва човек, че огромният обем работа и финансов товар като отговорност в тази никак немалка арсеналска банка, се извършва само от две жени: и двете Стефки - главен счетоводител и касиер.


Само през май тази година работещите в Касата, с помощта на ръководството й са обработили и удовлетворили молби за заеми на 170 работещи във фирмата на обща стойност близо 500 хиляди лева. Други 111 души са получили еднократни заеми от 300 лева за месец май. Последните се раздават ежедневно.
Ръководството на ВСК „Арсенал“ разбира нуждите на хората и при спешност исканият заем, особено в по-големите размери, се отпуска в рамките на 2 дни.
Масовите, ежедневни заеми от 300 лева обикновено се вземат за покриване на спешно появили се нужди или дребни покупки. По-големите суми се искат или за ремонт, за почивки, екскурзии абитуриентски балове и други важни събития в живота на хората.


Масовият размер на заемите, които арсеналци теглят от ВСК е около 2,5-3 хиляди лева. Все по- често обаче има и такива за над тези суми - до 4 хил. лева. Увеличеният размер на кредитиране с нови 1000 лева ще даде и нови възможности за членовете на Касата, а и за нови членове, надяват се работещите в нея.
За доверието към работата на ВСК е фактът, че досега няма случай на непокрит и неиздължен взет кредит. Дори след като напусне работата си в дружеството, бившият член на ВСК плаща заема си - или по банков път, или с лични вноски, на гише.


За Стефка Тончева в това има и голяма емоция: арсеналската ВСК е институция на 65 години. Създадена е като доброволно сдружение с нестопанска цел на 31 януари 1952 година от шепа ентусиасти. През всичките тези години ВСК е имала креативна, адаптивна и социално отговорна политика и грижа към хората, категорична е Тончева.
Средно по 10-15 души дневно подават молби за членство във ВСК. Като радващ и обнадеждаващ факт служителите определят и това, че кандидатите за членове са основно млади хора.


Изключително ниската лихва, удобството да получиш сравнително бързо пари и възможността да ги върнеш в приемлив и неизтощаващ финансово период, както и да избираш размера на вноската си, са друго удобство за членовете на ВСК „Арсенал“.


Взетите заеми се връщат при следната схема на максимални срокове: при заем до 1000 лева максималният срок за връщане е 18 месеца. От 1100 до 3000 лева - 24 месеца, от 3100- до 4000 - 30 месеца. Толкова е и за размер до 5000 лева.

Не на последно място е и спестовният елемент на Касата, който са открили и ползват много от членовете й: редовно плащане на месечните вноски, които при напускане на работа или пенсиониране се получават от работещите като вид спестовен влог.
При смърт на кредитополучателя, остатъкът се покрива или от натрупани суми от членския внос, или от вноски на близките му. За първи път тази година в арсеналската ВСК има такъв случай.

На снимката: Стефка Тончева - гл. счетоводител на ВСК „Арсенал“, и колежката й Стефка Ялъмова