Лилия Димитрова, внучка на брата на Димитър Чорбаджийски – Георги, подари тази вечер на Литературно-художествения музей „Чудомир“ в Казанлък дневника на своя дядо. Дарението бе прието от директора на музея Добрина Матова, която не успя да скрие изненадата и възторга си от жеста на наследниците.
Лилия представи тази вечер пред публиката изданието на военния дневник на брата на Чудомир със записки от участието му в Балканската война. В книгата тя е поместила и разчетения дневник на своя баща – майор Димитър Подскочиев, военен командир в българската армия по време на Втората световна война.
Книгата, редактирана от Красимир Георгиев, който също присъства на събитието, бе представена от Мариета Станева, казанлъчанка, специалист от Военно-историческия музей в София. Пълна с публика зала стана свидетел на дарителския жест, който Лилия Димитрова е съгласувала, както самата тя спомена и с другите наследници на чудомировия род. Сестра и Гергана Гечева със съпруга си – д-р Гечев и техния син д-р Йордан Гечев, заедно с двете си деца – д-р Гергана Гечева и д-р Стоимен Гечев, също присъстваха на събитието, свързано с родовите им корени.
Братът на Чудомир е участник в боевете за превземането на Одринската крепост, които описва от позицията на свидетел с много подробности и емоционални споделяния. Майор Димитър Подскочиев, пък, дава точен военен поглед върху събитията, в които участва по време на Втората Световна война, когато ръководи военни части в Драмско, след което изминава с армията пътя през Западна Тракия и Източна Македония към унгарския фронт.
В книгата „Сред зловещата песен на куршумите“, събрала ценни историческите свидетелства, които се издават за пръв път, са включени и исторически коментари, които спомагат за по-точното отнасяне на записките от фронта на дядото и бащата на Лилия, към фактологията на двете войни.
Само преди дни, Димитрова дари на ЛХМ "Чудомир" и писалището на Георги Чорбаджийски.