Петко Влаев строи социализма в Казанлък

Един от най-уважаваните ръководители на Казанлък по времето на социализма е Петко Влаев. Той управлява от април 1959 до юни 1962 година.

Негови предшественици са Цанко Козлов, който кметува от февруари 1956 до ноември 1958 година. По негово време политиката на градската управа е насочена към изпълнението на плана за капитално строителство, решаване на новите проблеми с водопроводната мрежа и изграждане на помпена станция. След неговото управление на градските дела, само 6 месеца на поста, е Слави Стоянов – от ноември 1958 до април 1959 година. За това кратко време той е авгажиран с въпросите, произтичащи от новото административно деление на страната от началото на 1959 г. Околийският народен съвет в Казанлък е преструктуриран и дейността му се поема изцяло от Окръжен народен съвет – Стара Загора.


Цанко Козлов

След Слави Стоянов за кмет на Казанлък е избран Петко Влаев, икономист по образование. Той е активен член и деец на социалистическата партия още в годините на антифашистката съпротива и за тази си дейност има влязла в сила присъда. След 9-и септември 1944 година работи в Казанлък, а създаването на кооперативното стопанство в града е негова заслуга. Впоследствие е изпратен в армията, където е и преподавател на курсанти във военното училище. Връща се в Казанлък, където става кмет на града за малко повече от 3 години. За това време са направени сериозни капиталовложения в стоителството, особено в жилищното строителство. Изграждат се още обществени сгради и детски заведения. Прокарва се улично осветление и улична канализационна мрежа.

През 1959 г. е създаден музей „Цвятко Радойнов”. Една година по-късно отваря врати нова детска градина „Юрий Гагарин”, а на 8 януари 1961 година е открита новопостроената сграда на болницата, в която са разкрити нови отделения. След изборите през февруари 1962 г. към Градски общински народен съвет Казанлък се присъединяват селата Овощник, Черганово и Копринка.
От 9 февруари 1962 г. започва да функционира НИТИ.

След кметския пост Петко Влаев става първи секретар на Градския комитет на партията. Най-активната му обществена служба в полза на цялата околия е именно в тези години, твърдят негови съпартийци и съратници. През 2012 година съмишленици създадоха Инициативен комитет за честване 100 години от рождението на Петко Влаев, като по време на поредица събития отчетоха заслугите на Влаев за развитието на Казанлък, за неговия съвременен вид, за качествата му да ръководи далновидно и да създава кадърни стопански ръководители, които са допринесли за подема на промишлеността в града. Един от тези, които се е учил от него как да бъде успешен ръководител, е и кметът на XX век на Казанлък Станчо Коев, припомниха още те. По думите на негови съвременници, Петко Влаев бил широко скроен човек и основно е негова заслугата за активизирането на много видни културни дейци на Казанлък, сред които Чудомир, академик Петко Стайнов, художници, музиканти, артисти. Една от ценните за града придобивки – създаването на Художествената гимназия, е плод отново на усилията на Петко Влаев и на Дечко Узунов.