Съдови хирурзи от болница „Тракия” демонстрираха с видеомост аблация на разширена вена с лазер

Само 13 минути продължи безкръвната операция, която бе извършена от доц.д-р Димитър Петков, дм, ръководител на отделение „Съдова и ендоваскуларна хирургия“ в болница „Тракия“, в екип с младия си колега д-р Светослав Бисеров и съдовия диагностик д-р Здравка Атанасова.


Над 50 общопрактикуващи лекари наблюдаваха „на живо” операцията в зала „Тервел“ на парк-хотел „Стара Загора“ чрез видеомост от операционния блок на болница „Тракия“. През цялото време доц. Петков обясняваше онлайн какво се случва на операционната маса.

Пациентът бе 43-годишна жена от Стара Загора, страдаща от няколко години от хронична венозна болест. В разширената вена на дясното бедро на пациента беше въведено специално радиерно влакно, свързано с лазерна апаратура от последното поколение, поддържаща дължина на вълната от 1550 нанометра. Радиерното влакно излъчва лъчението в радиус от 360 градуса, при което разширената вена облитерира („залепва“) и се прекъсва патологичния кръвен поток в нея. По-късно оперираната вена постепенно изчезва.

Веднага след операцията пациентката влезе на крака в зала „Тервел“ и заедно с екипа на доц.д-р Петков получи аплодисментите на наблюдавалите операцията лекари. Тя заяви, че не чувства никаква болка или неразположение в оперирания си крак, въпреки че от интервенцията бяха изминали не повече от двадесетина минути.


Представянето на „безкръвна“ аблация на разширена вена с лазер пред лекари от Стара Загора и региона стана по време на работна среща, посветена на съвременната диагностика и лечение на хроничната венозна болест (разширени вени). Работната среща беше организирана от отделение „Съдова и ендоваскуларна хирургия“ в болница „Тракия“ - Стара Загора.