Отличиха нотариус Павел Павлов в Деня на конституцията

Нотариусът Павел Павлов бе отличен по случай Деня на конституцията и празник на българските юристи – 16 април.

Уважаваният казанлъшки юрист бе награден с документален сборник от архивите на Държавна сигурност, съдържащ интересни данни и факти за забранените в годините назад организации в България, и грамота по случай професионалния празник от Общобългарски комитет „Ген. Иван Вълков“. Отличието връчи Йордан Маринов.

Павел Павлов има 18-годишна практика като нотариус, а преди това е работил като съдия-изпълнител. Сферата на неговата дейност е вещното право.

С решение на Министерския съвет от 12 март 1991 г. 16 април – денят, в който първото Велико Народно събрание приема Търновската конституция през 1879 година, е обявен за професионален празник на българските юристи и съдебни служители. Датата е определена по инициатива на Съюза на юристите в България.

До 1991 г. денят се отбелязва на 4 декември като Ден на Конституцията и на юриста, съгласно Решение 38 на Бюрото на Министерския съвет от 1979 г. във връзка с приемането (1879) на Търновската конституция от Великото Народно събрание. В нея е прокаран принципът на разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Тя определя структурата и компетенциите на висшите държавни органи - монархически институт, парламент, правителство, както и основните права, свободи и задължения на българските граждани.