Отличен 6 писа на Общинския съвет председателят Николай Златанов

Отличен 6 на Общинския съвет за последната половин година работа постави председателят Николай Златанов в своя традиционен отчет. За шестте месеца съветниците са провели 6 редовни заседания и са взели 142 решщения, а за двете години на този мандат проведените заседания са 29 заседания с 598 решения. Най-работещите комисии, според броя на разгледаните доклади, са Комисията по икономика, бюджет и финанси, Комисията по приватизация и разпореждане с общинска собственост, Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и Комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт.


Председателят на ОбС Николай Златанов похвали добрата работа на опозиционната партия в лицето на общинските съветници от групата „БСП – Лява България“ и подчерта, че работата на местния парламент е балансирана и ефективна. „Решенията на Общински съвет-Казанлък са пример за останалите общински съвети в областта“, подчерта той. Като най-важни открои четири решения. Това са одобряването на Общия устройствен план на Казанлък, което е сериозна крачка напред за развитието на града и общината през следващите 15 години. Такъв важен документ имат много малко общини в България и една от тях е община Казанлък. Второто важно решение е възлагането на Подробен устройствен план за ареала Крън-Шипка, касаещ Долината на тракийските царе и историческите забележителности в нея. Третото важно решение е удостояването на майстор-лютиера Едрьо Едрев със званието „Почетен гражданин на Казанлък“. Благодарение на него, се затвърждават връзките между града на розите и италианския град на струнните инструменти Кремона. Пак благодарение на маестро Едрев, за първи път извън Италия през 2018 година в Казанлък ще се проведе Международният лютиерски конкурс. Четвъртото важно решение, според Златанов, е валидирането на пощенска марка „Фестивал на розата – Казанлък“.

По думите на кмета на община Казанлък Галина Стоянова три са абсолютно категоричните неща в работата на местната власта. И това са – винаги общинските експерти докладват мотивирано по точките и по всички точки има представители на администрацията; Общинският съвет има голям експертен потенциал и по тази причина тя е искала извънредно свикване на председателския съветза консултация по важни въпроси; Общинският съвет се отличава със силна работа. „Аз съм наистина щастлив кмет с такъв Общински съвет“, заключи Стоянова.

Отчетът бе приет с 25 гласа „за“.