Обновената сграда на Техническия колеж в Казанлък бъде открита с официална церемония на 30-ти октомвир - / вотринк/ от 12,30 часа, съобщи за zakazanlak. директорът на Колежа проф. Ивайло Ганев.
Колежът е в структурата на Техническия университет в София.


Сградата, в която ще се обучават над 150-те колежани от първи и втори курс се намира на ул. “Райко Даскалов” 24 в града (бившата Професионална гимназия по строителство).
Церемонията ще бъде уважена от Академичното ръководство на Техническия университет-София, ръководството на Община Казанлък, Областната управа, Старозагорската митрополия и представители на местния бизнес, дарители, без чиято финансова подкрепа мащабният ремонт и оборудване нямаше да са факт.
Близо 400 хиляди лева бяха събрани на благотворителна вечеря в началото на лятото от местни фирми. Почти една четвърт от сумата бе дарение от „Арсенал“ .


Обучението в Техническия колеж Казанлък е тригодишно. Колежаните се обучават по специалността „Технология на машиностроенето” в професионално направление „Машинно инженерство”.
В края на обучението те придобиват висше образование с образователно-квалификационната степен “Професионален бакалавър” и могат да продължат в образователно-квалификационната степен "Магистър". Студентите учат техника и технологии в машиностроенето, с широко развити семестриални практикуми във водещи машиностроителни фирми в Казанлък и използване на модерни софтуерни продукти.