Ден на отворените врати за представяне на нова паралелка организират в казанлъшката Природо-математическа гимназия. Събитието е тази събота и е предназначено за родители и ученици, които ще кандидатстват след завършен 7-ми клас.
В деня за отворените врати ще бъде представена новата профилирана професионална паралелка “приложен програмист“, за която от новата учебна година ще се приемат за обучение ученици в 8 клас.


Паралелката ще е на принципа на дуалното обучение, като в 11 и 12 клас ще се провежда учебна пракитак в различни софтуерни фирми и предприятия.
Завършилите я ще получават по две дипломи- за завършено средно образование в Природо-математическата гимназия и за професионална квалификация „приложен програмист“, трета степен.


Денят на отворените врати ще е от 10 до 12 часа в събота- 18-ти май в актовата зала на гимназия „Никола Обрешков“ .


По време на представянето на новата паралелка ученици и родители ще бъдат запознати с успехите на настоящите възпитаници на Казанлъшката математическа гимназия, постигнати на различни национални и световии форуми. Ще имат възможност да присъстват и на открити демонстрации на клуб „Роботика“ към училището.
За новата паралелка ще се кандидатства при условията за приема в Математическата след 7-ми клас.

Професията „Приложен програмист“ става все по-търсена от младите и от бизнеса. IT отрасълът в България в момента е на едно от челните места що се отнася до специализирани кадри. Търсенето на IТ специалисти в Европа е огромно и ще надмине 1 млн души. Приложните програмисти са търсени, защото имат набор от професионални умения като проектиране, създаване, тестване и поддържане на разработените приложения, администриране и обслужване на информационни системи, уеб сайтове и база данни.

Професията "Приложен програмист" беше включена в списъка на професиите за професионално образование и обучение през декември 2016 одина. Готов е и държавният образователен стандарт за обучение по тази професия, в чието разработване участва и бизнесът.

Досега 19 училища са заявили желание да обучават приложни програмисти. Сред тях има три професионални гимназии в столицата, две в Пловдив, по една във Варна, Враца, Русе, Габрово, Пазарджик, Монтана, Плевен, Сливен, Шумен, Стара Загора, Сопот, Своге, Самоков и Копривщица.