Отчетоха се: най- ларж на изборите ДПС и ГЕРБ

Сметната палата публикува отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г., съобщиха от одитната институция.

Всички 29 участници в изборите – 11 партии, 9 коалиции и 9 инициативни комитети, са представили в Сметната палата отчетите си, съобщава "Епицентър. БГ"

Публикуваните от Палатата финансови отчети показват, че най-скъпа е била предизбортата кампания на ДПС - 2,35 млн. лв. ГЕРБ е втора с 2,31 млн. лв., следвана от „БСП за България“ – 1,24 млн. лв. и „Обединени патриоти“ – 741 000 лв. Най-евтина кампания от парламентарно представените формации отчита „Воля“ – едва 208 500 лв


Одитната институция е започнала проверка на участниците в изборите за Народно събрание за случаите, когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв.

По предварителни данни 26 участници надхвърлят тази сума. При този одит се извършва фактическа и документална проверка на даренията, направени от дарителите, на предоставените вещи и услуги за безвъзмездно ползване, дали е предоставена декларация за произход на средствата, когато те надхвърлят една минимална заплата, по банков път ли са постъпили приходите и извършени разходите над 1000 лв., подадена ли е в срок информацията за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс по време на предизборната кампания.


Ще бъде проверено и съответствието между размера на дарените или предоставени за предизборната кампания средства от физически лица и размера на доходите на лицата, когато средствата са в размер над 1000 лв.


Източник: Епицентър. БГ