И тази година, въпреки сериозните мерки срещу върлуващата пандемия, на 28 август 2021 г. се проведе поредният паметен Родов събор на Българите от близо и далеч, посветен на делото на Вълчан войвода и неговите съратници в село Раювци, община Елена. Празникът събра в дъждовната вечер над десет хиляди самоорганизирани представители на родове от тази част на Балкана и други региони на България и върнали се нашенци от различни краища на света. Отново Балканът - Енергийния гръбнак на българите, прегърна хилядите гости от всички възрасти, поканени от Фондация „Звезди под звездите“ за поредния родов празник на непреходните исторически и културни традиции на Българския Джинс!

Сред най-знаковите и известни гости бе академик Антон Дончев, който в подножието на мемориала на Вълчан войвода стопли сърцата на присъстващите с вдъхновяващи слова. Като съвременен Апостол, Академика акцентира най-вече на отговорността и нуждата от преосмисляне на посланията, останали от предците за съвременните българи, свързани с мисията за опазване на родовата памет и за Ново Духовно Възраждане като личен и колективен дълг.

Сякаш като жив отклик на призива на академик Дончев - съвременен радетел на Българското Родознание, някак си безшумно сред гостите на Празника на Вълчан войвода се показа едно книжно издание с любопитно заглавие. Издание, появило се в последните часове преди форума. Авторът - доц. Йордан Йорданов, и издателят му, с много ентусиазъм и добронамереност споделиха с част от официалните гости мотивите и търсените резултати, чрез посланията в реализираната си вече идея. Самото изданието има традиционна формата на книга и провокативното заглавие „Митология на „Вълчите следи“ в българската родова и военна история".

В Предговора и Послеслова на книгата, нейните създатели, макар и без сериозен професионален опит в този публицистичен жанр и в самата издателската работа споделят, че са били през годините вдъхновени най-вече от енергията и оригиналността на десетките споделени разкази и митове, предавани от сладкодумни участници през последните години в Раювския Родов Събор! За това според издателите, тези добротворчески мотивирани родолюбци и десетките автори на оригинални текстове, намерили място в изложението, са реални съавтори и партньори на инициаторите.

Доц. Йордан Йорданов за своята „Митология на „Вълчите следи“ в българската родова и военна история":

"Днес, все повече наши сънародници констатират, че в епохата на свободните комуникации и медии, на интернет или онлайн общуването историята, от която сме били лишени във времето е причината да не знаем важни факти и сведения за символиката, с която други народи са формирали обобщеният образ на българите като Многоплеменен Народ. Народ, проявяващ трайно черти, пазещи традиции и модели за оцеляване, сходни на силни и свободни биологични видове, каквито са вълците. Качествата и добродетелите на автентичния български родов прототип или на този полигамен човешки вид са винаги били свързвани от наши и чужди изследователи през годините и днес с културното и цивилизационното им присъствие в различни времена и региони по света.

Факт е, че и в съвременния си вид Тази Общност, отново е пръсната по различни континенти и държавни образования. Днес, въпреки че е достатъчно променена от обективния исторически процес на етнически прилив и отлив на членове или сънародници, ТЯ продължава да търси нови сведения и скрити исторически факти, свързани с изконните ни Родови черти и културни традиции. Факт е, че хванати за пояс, българите медитират и си обменят енергия, а песните и музикалните ритми остават като енергийни знаци в живота на нашите сънародници отседнали, както в десетки държави по света, така и в поколенията нашенци, пазещи Родовата памет в днешните граници в българската държава в Европа.

Така Родовите общности на българите, които са митарствали по света, връщайки се хиляди години след Потопа в Черно море при роднините си или отново по старите си земи в Европа и на Балканите, са съхранявали и пренасяли името на държавните образования на своите предци, наричани от античните си съседи в т.ч. в Евразийското пространство Народът на вълците ! Предводителите на този многоплеманен народ са наричани и възприемани като Вълчани. Това е народът, който единствен в Европа и до днес е запазил името Бълхар, Булгар или България на всичките си държави в обитаваните от тях землища на различни континенти през вековете….

10-метровият Паметникът на Вълчан войвода в село Раювци

Заедно и поотделно като при вълците…българите, обединени в родови групи, винаги са предвождани от горди и непокорни владетели, силни по дух и благородни по характер предводители и духовни наставници. Единаците или отделните глутници прибягват към колективни форми на атака или отбрана при взаимно осъзната опасност. Тази аналогия в поведението на нашите предци е обяснима с осъзнатата нужда от взаимна подкрепа в екстремни ситуации, когато родовата общност е пред сериозни изпитания и опасност от гибел, особено за малките наследници на популацията. Вродени качества, носени от ярките представители на Рода като силата на Духа, готовността за компромиси в името на колективното оцеляване и интелигентността в действията се събират като щит за защита на общността, обединена от осъзнатия от всички принцип, че „Единението прави силата” и то отново във времена на разединение и вменяване на страх от наши и чужди доброжателни „фактори“..!

Стотиците, запознали се с книгата към есента на тази година, споделят, че тя провокира продължение на разговорите и интерпретациите на Родовите сказания и беседи в нови формати. Важното е, че основната цел е постигната... просто, защото читателят е провокиран сам да продължи, според интереса, участието си в този вътрешно Родов разговор за етнокултурните традиции и истината за Белезите на българското цивилизационно присъствие в различни землища, времена и епохи по света... Защото нека не забравяме думите на мъдреца, че „Който познава истинската история, държи и управлява настоящето и прогнозира бъдещето“ или че „ Нашето настояще и бъдеще не са нищо друго, освен Родовата ни история, преминала просто през една Друга Врата на живота!"