От днес приемат документи за кандидатстване в гимназиите

Седмокласниците кандидатстват в неограничен брой училища, като приемът на документи може да бъде извършен както по електронен път, така и с подаване на заявления на хартия. Това се осъществява в определените от МОН училища гнезда.

В заявлението се изисква посочване на училището и съответната паралелка.

Приемът е обявен от 3 юли до 7 юли, а резултатите от класирането на първия етап трябва да бъдат обявени да 13 юли.