За своята 96-годишнина Механотехникумът в Казанлък връчи званието „Почетен хаджиеновец“ на инж. Николай Куцаров, инженер-конструктор в Завод 5. Той стана третият арсеналец с почетното звание на близо вековното техническо училище в града на розите. Първи бе инж. Николай Ибушев, генерален директор на „Арсенал“ АД. Вторият носител на званието от най-голямото машиностроително предприятие у нас е инж. Владимир Чучумишев, ръководител-направление „Образование квалификация“. Ред сега е на инж. Куцаров, който получава почетния плакет на ПГ „Иван Хаджиенов“ и почетна грамота заради своите заслуги в реализиране на дуалното обучение и доброто партньорство между „Арсенал“ и Механото. „За издигане престижа на първото техническо училище в Казанлък, за професионализъм в съвместните инициативи на училището и „Арсенал“ АД, за добронамереност, приятелство и съпричастност, за грижа към бъдещето на възпитаниците ни“, пише още в грамотата, която бе връчена на Николай Куцаров от директора на гимназията Мариана Демирева .

Видимо изненадан, новият Почетен хаджиеновец развълнувано благодари за признанието и пожела на учениците да попиват знания от своите учители, да се трудят усърдно, за да станат истински професионалисти в своята област.

ПГ „Иван Хаджиенов“ отбеляза 96 години от основаването си с ритуал пред паметника на своя патрон в двора на училището и с официална церемония, включваща вдигане на националното знаме, приветствия, думи на благодарност към партньори и съмишленици, изпълнения на Ученическия духов гвардейски оркестър и на фолклорна група от възпитанички на гимназията. От името на генералния директор на „Арсенал“ АД инж. Николай Ибушев приветствие към учители и ученици поднесе инж. Владимир Чучумишев, а от името на кмета на община Казанлък Галина Стоянова гимназията бе поздравена за годишнината от ресорния заместник-кмет Лилия Цонкова.

Представители на фирмите партьори на ПГ „Иван Хаджиенов“ уважиха тържеството. Като знак за приемственост, ключът-символ на училището бе предаден от зрелостниците на учениците в по-малките класове. 96 зелени, червени и пъстроцветни балони хвръкнаха във въздуха, символизирайки свободния творчески дух на хаджиеновци.