Система за градско видеонаблюдение от тип end-to-end е изградена в община Казанлък със съдействието на „А1 България“. Става въпрос за цялостна система за видеонаблюдение с централизирано управление и аналитични функции осигуряваща възможност на компетентните органи за предприемане на превантивни действия, информира общинският пресцентър.

Системата включва 34 камери, 5 от които разполагат със система за разпознаване на регистрационни номера.

Благодарение на този тип системи в други общини в страната са залавяни или предотвратявани редица престъпления посредством разпознаване от системата на автомобилни номера – камерите разпознават автомобилни номера, преминаващи през всеки от изходите или входовете на града с точност над 97% дори при скорост 120 км/ч.

Системата за видеонаблюдение включва и предупреждение при навлизане на издирвани автомобили в дадена зона. Предлага и справки по автомобилни номера за влизане и излизане в зоната с видеоклип от съответното събитие.

Данните от видеоархива, както и статистическите данни от анализа, се обработват и съхраняват в два независими data центъра, собственост на А1, и се съхраняват за период от 30 дни.