Работещите, които се осигуряват в частни пенсионни фондове, ще могат да прехвърлят средствата си в Националния осигурителен институт преди пенсионирането си ако желаят.
Това може де бъде осъществено след съответните промени в Кодекса за социално осигуряване, които вече са подготвени.
От заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество, проведен на 27 октомври, стана ясно, че от 1 януари до 30 юни, 2021 г., всички изпуснали петгодишния срок за прехвърляне на средствата си в НОИ, ще могат да направят това.
Предстои в Народното събрание да се приемат регламентите за по-нататъшни действия, които ще се определят от специален график, разсрочен във времето.
Например: Този избор ще може да бъде направен от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г., не по-късно от година преди навършване възрастта за пенсия, а от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от 2 години преди пенсиониране.
Графикът ще определя прехвърлянето на средствата от пенсионните фондове до 2038 г. да се разсрочва до 5 години преди пенсиониране.
Очаква се тези и други текстове да бъдат дебатирани и приети в парламента.