Общо 7 екипа сформира общинската болница в Казанлък, които ще поемат грижата и лечението на болни с коронавирус. 4 са екипите, които ще обслужват Структурата за прием и лечение на пациенти, болни от COVID–19, и 3 екипа в Интензивния сектор на болницата. Това става ясно от заповед на управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък, д-р Кети Маналова – Владкова, приложена към дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет, в точката за антикризисните мерки.

Ръководител на Структурата за прием и лечение на пациенти с коронавирус, е д-р Цветомир Михайлов, старша медицинска сестра е Диана Кирова. Екипите са 4, в които влизат четирима лекари, 6 медицински сестри и 3 санитари.

В Интензивния сектор са сформирани 3 екипа, в които са ангажирани общо трима лекари и три медицински сестри.

Съгласно заповедта на управителя на общинската болница, в срок до днес, 14 април, ръководителят на Структурата трябва да докладва за изпълнението на възложените му задачи. А те включват Правилник за вътрешния ред, в който е разписано как ще става движението на болни и персонал, хранене, извършване на клинични, рентгенови и микробиологични изследвания, изписване на болни и други процедури по цялата организация на работа, списък на необходимите консумативи и медикаменти, списък на личните предпазни средства, определяне на специалист, който да следи резултатите от устройствата „Чек пойнт”.

С всички тези дейности общинската болница в Казанлък показва готовност за работа в извънредните условия на епидемия от новия вирус.

Със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев бяха определени лечебни заведения за болнична помощ за активно лечение и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 – неусложнени и нуждаещи се от интензивно лечение.

От РЗИ-Стара Загора информират, че е извършена проверка на място в лечебните заведения, относно готовността им за хоспитализация на пациенти с COVID-19.

Констатира се, че в четири от болниците за активно лечение могат да бъдат осигурени допълнителни легла за лечение на пациенти в неусложнено състояние: УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД - Стара Загора, МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” - Казанлък, МБАЛ „Тракия” ЕООД - Стара Загора, и МБАЛ - Медицински комплекс „Свети Иван Рилски" ЕООД, клон Стара Загора. Структурите отговарят на здравните и архитектурни изисквания, подсигурени са с необходимата медицинска апаратура и консумативи и са обезпечени с медицински персонал. В същите четири лечебни могат да бъдат осигурени допълнителни легла за интензивно лечение на пациенти с установен COVID-19, отговарят на здравните изисквания, имат необходимата медицинска апаратура и персонал

Останалите лечебни заведения в област Стара Загора, включени в заповедта на министъра на здравеопазването, не могат да покрият изискванията, поради липса на достатъчно медицински персонал и медицинска апаратура.