11 ще са постоянните комисии в Общинския съвет на Казанлък, решиха на днешното си заседание съветниците. Комисиите запазват наименованията си от предходния мандат. Най- много, 6 комисии ще са председателствани от представители на партия ГЕРБ. Те ще имат и 4 заместник- председателски места в различните комисии. Съветници от Експерти за Казанлък ще са председатели на две комисии- по бюджет и финанси и по устройство на инфраструктурата. Това са Иван Дочев и инж. Цветан Шиков. В други две комисии членове на Експерти за Казанлък ще са заместник-председатели. Теодора Иванова от БСП – Лява България ще е начело на една от най- важните комисии в Общинския съвет- за текущ контрол на актовете и изпълнение на решенията на местната власт. Тази комисия ще се оглавява от Теодора Иванова. Халил Летифов от ДПС ще е начело на комисията по селско и горско стопанство, като съветниците от ДПС получават и зам. председателско място в комисиято по сигурност, екология и обществен ред. Едно председателско място имат съветниците от Български демократичен център, а тези от България без цензура и от Реформаторския блок са без такива. За сметка на това те получават зам. председателски места в две комисии.


Всички постоянни комисии в новия Общински съвет на Казанлък ще са от 7 члена, с изключение на комисията по бюджет и финанси, която ще е от 9 човека, решиха общинските съветници. Те приеха и правилото, всеки един от тях да може да е член в най- много 3 постоянни комисии. Общинските съветници избраха 7 членнна временна комисия, ръководена от председателя на Общнския съвет Николай Златанов, която трябва да предложи „удобни за тях промени в правилника им за работа“, по думите на председателя. Фиксирани дати за заседанията, правила за извънредните, са част от наложителните съображения. В хода на заседанието бяха направени други две замени и промени на членове на постоянни комисии.


От днес групите в Общинския съвет на Казанлък стават с една по-малко, след като бе съобщено, че общо четиримата съветници от реформаторския блок и от България без цензура се обединяват в обща група под името РБ- ББЦ.