Програмата за облагородяване на междублоковите пространства може да бъде в ход, ако има подкрепата на жителите на съответните райони, реши Общинският съвет. За целта могат да бъдат заделяни средства от общинския бюджет.

Целта на тази програма е да бъдат премахнати сегашните ламаринени гаражи и зоните да бъдат предоставяни според желанията на живущите – за изграждане на нов паркинг, зона за спорт, отдих, озеленяване, детски кът или др.

По програмата ще се кандидатства чрез подадени документи по образец в общинската администрация от началото на 2021 г. Начинанието ще бъде на конкурсен принцип и по-активните собственици на многофамилни жилища ще имат предимство при финансирането. Важно условие ще бъде консенсусът с мнозинство „не по-малко от 67 на сто идеални части от общите“ между жителите на съответната сграда.