.

Във връзка с проявения интерес относно къщата на централния казанлъшки булевард „23-ти Пехотен Шипченски полк“ с историята на видната ни съгражданка от 19-ти век Тодора Бакърджиева, бихме искали да отбележим няколко факта, а именно:

Имотът е частна собственост и съгласно закона всеки собственик може да премахне своя (законен) строеж. В този смисъл решението да бъде съборена сградата е изцяло на собствениците. Община Казанлък няма законовото право да се разпорежда с имущество, което е изключително частна собственост, още повече, че обектът НЕ е паметник на културата и НЕ фигурира в регистрите на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).


Още преди сградата да бъде премахната от собствениците й, Община Казанлък предприе съответните законоустановени мерки с цел осигуряване безопасността на преминаващите в района граждани. Със заповед на кмета на основание чл.195 ал.4 от ЗУТ собствениците бяха задължени да извършат необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване на сградата. Междувременно главният архитект на Община Казанлък арх. Георги Стоев инициира неофициални консултации със специалисти относно статутът на сградата, което представлява преглед на съответната документация по темата, а НЕ официално предложение за вписване в регистъра на НИНКН. Поради решението на собствениците да премахнат къщата обаче, не се стига до официални стъпки от страна на Община Казанлък за промяна нейния статут.


Обръщаме внимание, че в Община Казанлък полагаме реални усилия към опазване на културно-историческото наследство, за да съхраним и популяризираме богатствата на Долината на розите и на тракийските царе, които срещат все по-висока оценка от страна на специалистите у нас и на компетентните институции в чужбина, но най-вече от нарастващия постоянно брой туристи, посетили Казанлък от цяла България и света.
​24.04.2018 г. ​​​​​​ПРЕСЦЕНТЪР
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК