Община Павел баня ще се включи в подпомагането на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, стана ясно след проведената среща между кметовете на община Казанлък Галина Стоянова и на община Павел баня Иса Бесоолу и техните екипи и управителя на здравното заведение д-р Кети Маналова – Владкова. Иса Бесоолу е предложил да се проведат следващи срещи, когато бъде приет общинският бюджет, за да бъдат разгледани по-конкретни необходимости на МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“ и възможности за финансова помощ. За това съобщава пресцентърът на Община Казанлък.

Срещата е по инициатива на кмета на Казанлък и е първата от поредицата срещи с ръководствата на съседните общини, чиито жители ползват здравните услуги на казанлъшкото лечебно заведение. Тя е в посока търсене на по-широка финансова подкрепа за запазване високото ниво на грижи, специалисти и оборудване в казанлъшката многопрофилна болница.

Д-р Кети Маналова е запознала участниците с възможностите на болницата, с нейното финансово състояние и най-важните проблеми за решаване. „Казанлъшката болница стои доста устойчиво сред общинските болници на здравния пазар в страната, с добри специалисти“, е мнението на д-р Маналова. Тя е подчертала сравнително стабилната роля на болницата в региона, но е отбелязала, че необходимостта от запазване на нивото и постоянната потребност от модернизация са от изключително значение за здравето на всички, живеещи в региона. Болницата в Казанлък посреща годишно повече от 11 000 жители на 5 общини - Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево. През 2019 година 6800 жители на община Казанлък са преминали през лечебното заведение. От Павел баня техният брой е 1100.

Кметовете на двете общини са си обещали добро партньорство и приятелски диалог в името на гражданите.