Община Казанлък изгради четири нови тротоара, приключва работата по пети в града. Изцяло готов е вече тротоарът на централния булевард „Никола Петков“ и най-дългата улица в града – „Старозагорска“.
Асфалтирани са повече от половината планирани улици в града. Остават за рехабилитация само улични настилки, по които ще се работи след приключването на ремонтите им от екипи на ВиК. Водоснабдителното дружество има ангажимент след приключване на работата си по тях да възстанови настилката им.
Преди дни започна асфалтирането и по населените места в общината.
Възложени за работа са три междублокови пространства в Казанлък. Работи се и по оформяне на междублоковото пространство на улица „Иван Енчев - Видю“.