20 476 метра от водопроводната и канализационната мрежа в Казанлък ще бъдат рехабилитирани по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД Стара Загора, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020“. Той трябва да се реализира до края на 2023 година.
Предвижда се, в Казанлък, реконструкцията да обхване зоните южно от бул. Княз Ал. Батенберг - от квартал „Кармен“ на изток до бул. „Първи Май“ на запад, южно от ул. „Пейо Яворов“ - от квартал „Първи Май“ на изток до ул. „Цар Освободител“ на запад, както и зоната северно от бул. Княз Ал. Батенберг до парк „Тюлбето“. Ще бъдат подменени и 844 метра от съществуващ канализационен колектор по ул. „Севтополис“, в който се заустват отпадъчни води на част от града и на Шипка, Шейново, Хаджидимитрово и Крън.
В проекта е включена и реконструкцията на основния довеждащ водопровод от водоизточник „Сахране“, с обща дължина 12 446 метра. По трасето се доставя повече от половината дебит, необходим за нуждите на града.
Най-вероятно активните дейности ще започнат напролет. В началото на годината се проведе среща на екип на ВиК, с представителите на Общината и други фирми (EVN, с газоснабдяващата фирма), тъй като реконструкцията ще засегне инфраструктурата, а дейностите трябва да бъдат координирани с всички заинтересувани страни.
Обновяването на водопроводната мрежа е част от мащабният проект на ВиК ЕООД-Стара Загора, който обхваща Казанлък, Стара Загора, Чирпан и Раднево. Реконструкцията на определените 12 обекта са на обща стойност 121 996 236,26 лв. От тях: 76 217 148,61 лв. представляват безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд, 13 450 085,04 лв. е
делът на националното съфинансиране от държавния бюджет, 11 996 296,57 лв. е собственият принос по проекта на ВиК ЕООД Стара Загора, заедно с 20 332 706,04 лв. недопустими разходи за ДДС.