Няма настанени бежанци в Казанлък, няма дори искане  в Общината

Официална позиция на Община Казанлък, по повод депозирано питане от общински съветник:


За да успокоя казанлъчани, призовавам хората да не се поддават на внушения за своята сигурност и заигравки със страховете им:

Няма настанени бежанци на територията на Казанлък, в Община Казанлък дори не е постъпвало искане за настаняване на бежанци, подобна тема не е коментирана.

Нямам информация в Казанлък или в общината да пребивават нелегални имигранти, визирани в питането на общинския съветник от групата на „БСП лява България“.

Точно заради отсъствието на каквито и да било бежанци в региона нямам основание и не съм подавала заявление до Държавната агенция за бежанците.

Заявявам категорично, че ще се противопоставя на всяко евентуално искане от институции за подобно настаняване, поради причините, които съм изтъкнала заедно с казанлъчани през 2014 г., когато, напомням, управлението на БСП се готвеше да настани масово бежанци в Полицейската школа. В резултат на тази политика преди две години на територията на община Казанлък бяха регистрирани 169 лица, предимно граждани на Сирия. Тогава 163 от тях получиха статут на бежанец, а други 6 – хуманитарен статут. 152 лица бяха регистрирани в гр. Казанлък и 17 - в гр. Крън. Всички тези хора, след като са получили български ЕГН и документи за самоличност, още същата година са напуснали страната.През 2015 г. на територията на общината са регистрирани 5 лица, граждани на Сирия, като на 4 от тях е предоставен статут на бежанец, а 1 лице е с хуманитарен статут. Същите са настанени в гр. Казанлък – 3 и в гр.Шипка - 2 лица.

През 2016 г. на територията на община Казанлък са регистрирани 3 лица,
граждани на Сирия с предоставен хуманитарен статут от Държавна агенция за бежанците. Същите са регистрирани в гр. Казанлък.

Нека да е ясно: Решения за статута и за регистрацията в населено място на всяко едно лице се издават от Държавната агенция за бежанците, въз основа на посочено от него място за живеене, подкрепено с договор за наем или други документи. На базата на решенията на ДАБ, съответната общинска администрация извършва адресна регистрация. Ето защо призовавам жителите на община Казанлък да останат бдителни и да не се поддават на изкушението да спечелят „лесни“ пари от наеми, като отдават квартири на нелегални имигранти, което се превръща в основание те да искат регистрация по местоживеене.

Обръщам се към моите съграждани с пожелание да останат бдителни и спокойни!


Галина Стоянова,
Кмет на община Казанлък