Няма да санират блок " Кармен". Засега

Блок „ Кармен” в ромския квартал не е сред 16 одобрени блока в Казанлък, които са кандидатствали за саниране, имат изготвени технически обследвания и предстои процедура по обявяване на обществени поръчки за санирането им, каза зам.-кметът Даниела Коева. Причината за това са констатираните в техническото обследване конструктивни проблеми на блока, които трябва да бъдат отстранени. Зам.-кметът поясни, че в техническия доклад е упоменато лошото състояние на сутеренните стени в избените помещения, както и на части от самите фундаменти. Има нарушено бетонно покритие и на места се виждат части от армировката, по която се наблюдава корозия. Друг съществен елемент установен в хода на техническото обследване е нарушение на покритието на отделните панели, на места, както и корозия на връзките между панелите.
„ Конструктивното укрепване и усилване е дейност, която се финансира от програмата за енергийна ефективност. Сградната канализационна инсталация е довела до възникването на дефектите в блока в ромската махала, но подмяната на инсталацията не е дейност, която е допустима за финансиране по програмата „, поясни още заместник-кметът. Но ако отстраняването на тази причина, довела до конструктивния дефект, програмата разглежда като свързани, то тогава тази дейност би могла да бъде допустима. За това Община Казанлък е направила запитване до Министерство на регионалното развитие, как следва да се тълкува и как трябва да бъде разглеждана подмяната на сградната канализационна инсталация, по отношение на необходимостта от изготвяне на работен проект и укрепване на конструкцията. „ Докато не уточним конкретното състояние на този блок, няма да продължим със следващия етап, в който ще бъде възложено изготвяне на инвестиционни проекти и съответно изпълнението на мерките. Така че за този блок все още не можем да се произнесем”, категорична бе Коева.
В случай, че от Министерството на регионалното развитие и благоустройство не допуснат финансиране на подмяната на канализационната инсталация на блок Кармен, то тогава собствениците на жилища, могат да извършат това за тяхна сметка, след което да се пристъпи към саниране на сградата по програмата.