Нова модерна медицинска апаратура, закупена от Община Казанлък, вече е доставена в ДКЦ "Поликлиника Казанлък". С 30 000 лв. за ехограф и 30 000 лв. за рентгенов дигитализатор DR Общината подпомогна качеството на работа в казанлъшката Поликлиника.

DR-ът (Direct radiography - директна дигитализация) дава усъвършенстван рентгенов образ и значително съкращава времето за обработка между две снимки. През пандемичните месеци отделението по образна диагностика в Поликлиниката в града бе изключително натоварено и достигаше до обработката на близо 2000 рентгенови снимки месечно, което е голям обем за персонала. Предишната рентгенова апаратура на поликлиниката беше CR (Computed Radiography - компютърна дигитализация), която често даваше дефекти при диагностичните изображения и затрудняваше работата. Предимствата на дигиталната рентгенография спрямо аналоговата организация на създаване, пренасяне и съхраняване на диагностичните изображения са безспорни и в полза на по-качествената работа за пациентите.

Ехографът от ново поколение медицинска апаратура ще бъде на разположение в гинекологичен кабинет и също ще подобри работата на медиците с пациентите.

Средствата за закупуване на модерната медицинска апаратура са осигурени от бюджета на Общината за 2021 г. след получено одобрение от Общински съвет – Казанлък.

Обновлението на сградата на ДКЦ "Поликлиника Казанлък" продължава, след извършения ремонт със средства на Общината за внедряване на мерки за енергийна ефективност през миналата година. За целта Община Казанлък осигури финансова подкрепа от Националния доверителен екофонд по Инвестиционната програма за климата. Проектът възлезе на 804 000 лв., от които 120 000 лв. – съфинансиране от общинския бюджет. За вътрешното обновление на помещенията в поликлиниката Общината вложи други 115 000 лв. С още 64 860 лв. с ДДС от общинския бюджет бе закупен нов рентген, последно поколение медицинска апаратура. В момента се работи по строителното и архитектурното проектиране на товаро-пътнически асансьор, който значително ще облекчи дейностите в здравното заведение.