Него е трудно да го открие човек установен на едно място. Нищо, че си има кабинет. Звънне ли някой на вътрешния телефон, автоматично се включва мобилен, защото е в непрекъснато движение.

Николай Шишков, ръководител на звено СОД – Сигнално-охранителна дейност в „Арсенал“,

контролира и координира дейността на този така важен за фирмата сектор. Част е от отличниците в Алеята на трудовата слава от 2020 година. Вече за трети път.
Инж. Шишков е роден в гр. Раковски, Пловдивско. През 1992 г. завършва Висшето военно училище във Велико Търново. Дипломира се като инженер по специалността „Електронно-изчислителна и далекосъобщителна техника“. До 2006 г. е военнослужещ и работи по завършената специалност. Трупа опит, запознава се с новостите.
В „Арсенал“ Николай открива възможности за нова реализация. Започва тук през 2009 г. Най-напред като електрончик в Завод 1. Година по-късно вече е ръководител на звено СОД.

До днес – вече повече от десетилетие

Сам споделя, че не му се говори много за себе си. Предпочита резултатите от работата да направят това. „Те са по-добър атестат за това кой какъв е и каква работа е свършил“.

И затова започваме направо с работата


Звеното, което му е поверено, работи в четири основни направления:
Изграждане, поддръжка и експлоатация на обектите със сигнално-охранителна техника; Изграждане и експлоатация на системи за видеонаблюдение; Контрол на достъпа и пропускателния режим; Телекомуникационна мрежа на фирмата. В тези четири групи работят общо 31 специалисти, десет от които са с висше образование. Двама от тях учат във висши технически университети за получаване на втора специалност. Това говори за доста висок технически потенциал, с който разполага звеното. Сам инж. Шишков определя специалистите, с които работи, като висококвалифицирани млади и отговорни хора. Всеки от тях си има своите точно определени задължения, влага техническите си умения, съобразявайки се с новите тенденции и изградените нововъведения на територията на предприятието.

Много важно обстоятелство е, че

изградените системи в „Арсенал“ са автономни и не зависят от външни фирми и доставчици

Те се контролират и съблюдават от специалистите в звеното. На територията на фирмата и на площадка Мъглиж – Завод 4 са монтирани и работят сигнално-охранителни устройства в над 130 обекта с различно предназначение и на различни места в завода. Обслужват се от двама техници и пет души оператори. Тяхната задача е да следят сигнално-охранителната техника, да отчитат алармите и изпращат автопатрул на съответното място, откъдето идва сигналът за аларма.

Инж. Шишков обяснява, че служителите, отговарящи за достъпа в предприятието, издават пропуските на всички посетители. В това число на всички работници и служители от „Арсенал“ АД и „Арсенал - 2000“ АД. Средно дневно се отчитат около 20 000 събития (на влезли и излезли). От тях около 1000 са на външни посетители – фирми, доставчици и други, с които има договорни отношения фирмата, както и гости на компанията. Системата е изградена така, че рядко се случва да възникнат някакви проблеми, основно механични. Причините за това са обикновено форсмажорни, които предизвикват токов удар и водят до прекъсване на електрозахранването. „В такива моменти личи отличната техническа подготовка на специалистите от звеното, които своевременно се заемат с установяване на проблемите и възстановяване функциите на системите“, споделя Шишков. Последните особености на служба СОД е свързана с предприетите още през месец март противоепидемични мерки. Тогава, с цел опазване здравето и живота на работещите, по най-бързия начин

звеното се заема и монтира 12 новозакупени термовизионни камери

на всички портали на дружеството. „По този начин се осъществява пълен контрол на всички влизащи в предприятието“, пояснява Николай Шишков.
Телефонната централа се обслужва от 6 души. В „Арсенал“ се поддържат над 1200 стационарни телефонни поста, за които има прекарани над 150 км телефонни линии. Това е продиктувано от особено големите мащаби на предприятието. „И в този сектор се разчита на изключително добрата подготовка на специалистите, на тяхната експедитивност и на уменията им да възстановяват и поддържат телефонната мрежа“.
„Гордост не само за звеното, но и за цялото дружество, е изграденият през миналата година

Център за видеонаблюдение

с над 400 камери, разположени на различни места и обхващащи различни обекти и периметър. Центърът е проектиран, изграден и се поддържа изцяло от служба СОД, като мрежата е автономна и съобразена със специфичните особености на дейността на дружеството. Контролирането им е дистанционно и се осъществява 24-часово наблюдение от 5-ма оператори и 3-ма техници“, обяснява ръководителят на звеното. Освен това, благодарение на отличната техническа подготовка на специалистите и професионално поддържаната мрежа, се допускат „пренебрежително малко повреди“.

От разказа на ръководителя на СОД Николай Шишков става ясно, че когато той започва работа в „Арсенал“ преди десетина години, на територията на предприятието имало само 36 аналогови видеокамери. Сега, освен че са неколкократно увеличени, те са последна дума на техниката, „с висока резолюция и изградени чрез IP-мрежови комуникатори“. Това се осъществява под негово ръководство и контрол, с компетентната работа и висококвалифицирания труд на цялото звено, за което Николай е безкрайно благодарен на всички.
За да работи службата като „добре смазана машина“, е необходимо не само висока квалификация, но и непрекъснато усъвършенстване, търсене на приложимите за системата технически нововъведения.

„Ние сме очите и ушите на служба „Охрана“ –

обяснява Шишков. За да бъде тя по-ефективна и мобилна, предвиждаме увеличаване на техническите средства. По този начин се избягва човешкият фактор, който може да бъде субективен в преценката си и се разчита на информацията, снета от техниката, която е точна, безпристрастна и хронологична. Освен това, много важно обстоятелство е разбирането, което срещаме от ръководството по отношение на нашата работа и съдействието, оказано с всички необходими средства“.

Николай Шишков споделя още, че

звеното изключително добре работи с отдел „Компютърно обслужване“

с ръководител Таньо Стоев. Макар, че службите са различни, те имат много допирни точки в работата.

За да допълним трудовата характеристика на инж. Шишков, потърсихме мнението на прекия му ръководител Васил Василев:
„Силата на Николай Шишков е в техниката. Няма човек като него във фирмата, - казва ръководителят на отдел „Охрана“, на когото е пряко подчинен Шишков, заедно със звеното, което ръководи. – Той е много отговорен и взискателен, както към себе си, така и към подчинените си. За него няма нерешими проблеми, няма значение и по кое време на денонощието ще се наложи да се отстранят възникнали проблеми. Търси и намира решение от всяка ситуация. Има афинитет към младите и им помага, за да станат наистина добри специалисти. Такива хора са нужни на всички нива и сектори в „Арсенал“, завършва преценката си Васил Василев.
Какво по-добро от това да бъдеш уважаван и така високо оценен от шефа си…