Неизрядните наематели от Селището още на аванта?

Все още не е решен проблемът с неизрядните наематели на общински жилища в Селището край язовир Копринка и те не са покрили своите задължения в размер на 25 хиляди лева към местната хазна. Информацията бе потвърдена от Сергей Тончев, началник отдел „Икономика и упарвелине на собствеността“ в Община Казанлък. Неизрядните наематели там трябваше да бъдат изведени от жилищата си в началото на януари, заради дължими огромни суми, неплащани с години, но и към момента те продължават да ги ползват.
По информация на zakazanlak.bg кметът на Копринка Стойчо Василев подготвял специално Становище по проблема до Общинския съвет и това стопирало вземането на крайно решение от страна на Общината и предприемането на по-крути мерки към неизрядните наематели.Според Сергей Тончев, новата политика от страна на общината по отношение събирането на наемите на общинските имоти, ползваща част от банковите прийоми в тази сфера, давала резултат: неизрядните наематели са намалели значително, а тези с огромни стари задължения, са погасили до 70% от тях. Четиринайсет съдебни процедури е предприела община Казанлък спрямо неизрядни наематели на общински жилища и общински обекти. Неизрядните наематели не са покривали задълженията си към общината между 5 и 8 години.
Общо 9 неизрядни общински наематели загубиха общинските жилища, в които бяха настанени, в края на януари и началото на февруари, заради дължими неплатени наеми от над 1 000 лева към местната хазна.


Останалите 152 наематели със задължения от общо 206 хиляди лева, са постигнали различни споразумения за разрочено плащане с Общината или са внесли значителна част от натрупаните си дългове. Към момента няма наематели с повече от до 3 месечни невнесени наема, каза Сергей Тончев. По думите му, „процесът е канализиран и се стремим да го държим под контрол.“
Приетото на последното заседание на Общинския съвет в Казанлък изменение в Наредба 12 за общинските жилища, регламентиращо внасяне на депозит от наемателите в размер на 3 месечни наема напред, началникът на отдел „Икономика по управление на собствеността“ мотивира с необходимост, породена от практиката и начин Общината да си гаарнтиар покриването на някои разходи, които остават след наемателите, които са напунсали жилищата без да си уредят сметките или починали. Тончев допълни също, че всички подобрения, които наемателите на общинските жилища правят в тях и по тях, съгласно договора за наем са за сметка на наемодаделя, тоест Общината.

Настаняването в общински жилища на територията на Община Казанлък и условията за това са регламентирани в специална общинска Наредба 12. В глава 7 от наредбата са разписани и условията, при които се прекратяват наемните отношения. Неплащането на наемната цена или на консумативните разноски по жилището в продължение на повече от 3 месеца е едно от условията, при които задължително се прекратяват договорните отношения межуд наеметеля и Общината.