Започналото обезопасяване с метални решетки на сградата на общежитието на бившия Механотехникум в кв. „Изток“ в Казанлък, не е заради евентуалната подготовка на сградата за превръщането й в център за настаняване на бежанци, а с цел опазването й от външни набези и разграбване. Това каза, потърсена за коментар Мариана Демирева, директор на ПГ „Иван Хаджиенов, под името ръководството и в чийто правомощия за стопанисване е сградата и на бившето общежитие.
Демирева уточни, че обезопасяването се налага, с цел да се опази от разграбване останалото в сградата, както иче към момента не са водени други разговори, за друга цел.

Нееднократно нефункциониращото близо две десетилетия общежитие е обект на различни набези и поругаване на собствеността, трудно се опазва само от СОТ, заради изпочупени прозорци и гнездено на различни видове птици в сградата, които допълнително объркват охранителната система.
За обезопасяването са отпуснати 20 хиляди лева от Министерството на образованет и агенция „Държавна собственост“.
С тези пари, освен решетки на прозорците, се изграждат и решетки на входовете на сградата.
Вече са изградени решетки до 3 етаж на сградата.

Общежитието е държавна собственост, под управлението на ПГ „Иван Хадженов“ в град Казанлък.
Ако държавата, респективно Правителството решат да променят предназначението на сградата, то те няма да питат директора на съответното училище, а просто ще му наредят да изпълни новите условия.
Към момента със сигурност обаче такова намерение няма.
Нещо повече: в Инвестиционната програма на община Казанлък в перспектива има предложение сградата на общежитието на бившия Механотехникум да стане общинска и да се превърне в сграда за социално слаби граждани. Има и идея един от етажите да бъде за бездомници.
В последните няколко дни темата с пустеещите и празни сгради в България, като вариант за потенциални нови бежански центрове, изостри обществената чувствителност на много места в страната.