72 са свободните работни места, които обяви към 18 февруари Бюрото по труда в Казанлък. Спад на търсенето на работна ръка бе отбелязан през месец януари и тази тенденция се запазва и през втория месец на годината. За сравнение – в началото на 2019 година е отбелязан рекорден брой свободни работни места в регион Казанлък - близо 380 са обявени тогава от Бюрото по труда.

Трайно остава търсенето на медицински специалисти, като свободни позиции има за шестима лекари, 10 медицински сестри и 5 акушерки. Специалист с висше образование се търси и за консултант, поддръжка на софтуер с икономическо образование и владеене на счетоводен софтуер. Търсят се още главен счетоводител, икономист, старши експерт „Инвестиционни проекти”. Свободна позиция за специалист с висше или средно образование е обявена и за продавач-консултант в сектор „Машини”.

Едва 12 са обявените свободни позиции за хора със средно образование в сферата на машиностроенето. Сред тях са един електротехник, двама настройчици на машини с ЦПУ, един стругар, един монтьор на машини, четирима заварчици, като за двама от тях се изисква владеене на чужди езици – английски, сърбохърватски, руски или полски.

В сферата на образованието се търси учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплини.

Във филиалите на казанлъшката трудова борса свободни работни места са обявени за двама учители, един рехабилитатор, един банков служител, един рецепционист, по един одитор, шлосер и аргончик.


Новите работни места, обявени днес в най- големия портал за работа у нас, за района на Казанлък са за : психолог, социални работници, ТРЗ, международни шофьори, банкер, склададжия и сервитьорка.