Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите шест месеца на тази година.
Малко над 34 000 са те, което е с около 5 000 души по-малко, спрямо 2019 г. Основна причина за това са нарастването на стажа и възрастта за пенсия.
От началото на 2020 г. за жените от най-масовата трета категория труд, възрастта се вдига с 2 месеца и вече е 61 год. и 6 месеца. Осигурителният стаж при тях трябва да бъде 35 год. и 10 месеца. За мъжете увеличението е с 1 месец и става 64 години и 3 месеца със стаж 38 год. и 10 месеца. Или и при жените, и при мъжете изискуемият стаж за пенсия е с по два месеца повече от предходната година.
По-малко са и решилите се да се пенсионират по-рано с около 4-5% по-малка пенсия за година. В сравнение с миналата 2019-та, когато те са били 2 391 човека, през първото шестмесечие на 2020 г. те са близо 800 по-малко. Намалението се изчислява на около 25 на сто.
Военнослужещите, държавните служители от МВР и др. придобиват право на пенсия при навършване на 53 г. и 6 месеца възраст и стаж от 27 години, от които 18 г. трябва да бъдат действително прослужени в системата. Те също са по-малко в сравнение с първото полугодие на 2019 г.


По данни на НОИ