На 10-и ноември всички служби в сградата на бул.“Княз Александър Батенберг“ 4 в Казанлък ще работят с граждани до 16.00 часа поради извършване на дезинфекция.

Намаленото работно време важи за Дирекция „Социално подпомагане“, Национална агенция по приходите, Бюро по труда, Местни приходи и отдел „ГРАО“.