Най-накрая! Клубът на фотолюбителя се отваря за живот


Прекрасната стара казанлъшка къща на улица „Орешака“ 28, известна като Клуб на фотолюбителя, която години наред стои заключена, ще заживее нов живот. Това ще стане с предоставянето й за безвъзмездно управление на Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства. Предложението е на общинска администрация по писмо на директора на фотографския музей инж.Стефан Папукчиев. Предложението, което ще влезе в предстоящата сесия на Общинския съвет, бе разгледано от две постоянни комисии на местния парламент –Комисията по култура, информационни средства и вероизповедания и Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.


Сградата на Клуба на фотолюбителя е построена преди 117 години – в 1900 година. През 1981–ва е реставрирана и е обявена за архитектурно-строителен паметник от местно значение. Двадесет години по-късно е предоставена на Народно читалище „Искра 1860“. На 21 декември 2016 година Клубът на фотолюбителя е върнат обратно от читалището на Община Казанлък. Най-разумното решение за неговото ползване и превръщането му отново в притегателен център за майсторите на фотообектива, е той да се стопанисва от Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства. Освен всичко това, част от помещенията в сградата на Клуба ще могат да приютят и уникални експонати от все по-нарастващия музеен фонд от фотоси, фотоапарати, уникална фотографска техника и материали, албуми, фотокартички. Музеят бе открит през юни 2016 година и е единственият по рода си културен институт в България.

Къщата, популярна като Клуб на фотолюбителя, заема 89 квадратни метра площ, а целият имот е 214 квадрата.