286 фирми в област Стара Загора са получили 4,3 милиона лева за оборотен капитал по програма на Националната агенция по приходите (НАП) в общо трите нейни фази от началото й досега.
Общият размер на предоставената чрез НАП безвъзмездна помощ на дружества в страната е в размер на над 131 милиона лева.
Всяка фаза на програмата e свързана с подпомагането със средства за оборотен капитал на фирми, чиято дейност е била преустановена или ограничена в резултат на въведените противоепидемични мерки в страната, вследствие на пандемията.
Кандидатстването на фирмите бе максимално улеснено, като то ставаше по електронен път, чрез Порталът за е-услуги на агенцията.