Над 350 ученици, учители, родители и доброволци станаха част от проекта „Хоризонти на многообразието“ на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ в Казанлък. Това е вторият проект, който училището спечели и успешно приключи към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектът е насочен основно към учениците и възможността те да бъдат обединени от общи каузи, които заедно да реализират. Основната цел е възпитаниците на училището да имат общи идеи, които заедно да осъществяват, като се акцентира върху дейности, които децата не правят със своите семейства.

Така, проектът „Хоризонти на многообразието“ събра желанието на учителите да създадат в училището среда на приятели и подкрепящи се млади хора и на децата да се включат в интересни занимания и нови преживявания.

Основните дейности, които бяха начертани и изпълнени, са посещение на театрална постановка, организирано пътуване до старите български столици и градовете Варна и Добрич, като целта не е просто екскурзия, а запознаване с исторически и географски забележителности. В този т.нар. литературен туризъм се включиха 40 деца, някои от които никога не са напускали родния си град и за които това бе истинско приключение.

Участниците в проекта направиха и екокът в училищния двор – поставени са къщички за птици и са маркирани над 60 вида растения, които се намират в училищния двор. Изградена е класна стая на открито, където могат да се обучават близо 70 ученици. На площадката за физкултура има монтирани игри на открито, а соларен часовник, изчислен и оформен от участващи в проекта, ще отмерва времето. Във вътрешния двор на Механотехникума е поставено и зарядно устройство за мобилни устройства.

Реализирана е и дейност, свързана с професионалното образование – осъществени са посещения в различни машиностроителни заводи в Казанлък, където учениците провеждат своята практическа подготовка по дуалното обучение. Най-интересното е, че те са имали възможност да контактуват с родители, които работят в тези заводи, и да почерпят от тях информация от работното им място.

Проектът привлече интереса на повече от 300 ученици от ПГ ”Иван Хаджиенов” и от основните училища в общината, учители, родители, представители на Училищното настоятелство и Обществения съвет на ПГ ”Иван Хаджиенов”, представители на непедагогическия персонал в гимназията, доброволци. Защото ключовата дума за постигане на успех и добри резултати е Заедност – в идеите и в тяхното реализиране.

Проектът „Хоризонти на многообразието“ е финансиран с Конкурсна процедура 33.18-2019 на ЦОИДУЕМ. С неговата реализация са предоставени възможности, както в професионалното ориентиране на подрастващите, така и за лично ангажиране с мисията на съвременното училище.

Платена публикация