Над 3 млн.лева по-малко са приходите в общинската хазна в Казанлък за първите 6 месеца на 2020 година, която преминава под знака на пандемията от Ковид-19. Съгласно отчета за състоянието на приходната част на бюджета на община Казанлък към шестмесечието на 2020-а, данъчните приходи са по-малко с 221 608 лв. Неданъчните също са по-малко спрямо този период на 2019 г. - с 891 292 лв. Неизпълнение има и на приходите от разпореждане с общинска собственост - с 2 365 961 лв., като изпълнението е само 20,5%. Така приходите в бюджета общо възлизат на минус 3 478 861 лв. в т.ч. от продажби, данъчни и неданъчни проходи.

Кметът Галина Стоянова е докладвала показателите пред съветниците на заседанието от 30 юли 2020 година, като е направила съпоставка със същия период на 2019 година, съобщава общинският пресцентър. “Въпреки големият недостиг на местни средства, съм удовлетворена, че мерките за подпомагане на нашите съграждани по време на пандемията от COVID-19 бяха достъпни и ефективни”, е коментирала тя.

По думите й, за второто тримесечие се подхожда разумно към разходната част, като приоритет ще бъдат социалните разходи и грижата за всички групи хора, които имат нужда от подкрепа. Тя е заявила още, че заедно с общинските съветници имат готовност, ако се наложи през есента, да обсъждат и допълнителни мерки за подпомагане на семействата и техните деца.

След доклада за състоянието на приходната част на бюджета на община Казанлък към шестмесечието е станало ясно, че има конструктивна подкрепа от страна на всички групи общински съветници по бюджетните политики, което е “добър знак за отговорността, която сме поели пред нашите съграждани”, е заявила Стоянова.