Общо 17 323 учители ще преминат през обучение за работа с платформата „Дигитална раница“ и за използването на иновативни методи на преподаване, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
Обученията са за два квалификационни кредита - общо 32 часа. Всеки от учителите ще придобие компетентност да използва и прилага различните функционалности и дигитални образователни ресурси в платформата. Те ще могат да разработват електронни уроци по своите предмети, които да публикуват и за общодостъпно ползване в "Дигиталната раница".
Към момента почти всички дейности по изграждането на единната безплатна електронна платформа за обучение са приключили. В нея са публикувани всички учебници от първи до седми клас. От следващата учебна година и учебниците от осми до 12-и клас ще бъдат достъпни безплатно в "Дигиталната раница". Необходимо е обаче тя да се "напълни" с допълнително съдържание - онлайн уроци, упражнения, тестове, създадени и споделени от самите учители. За всеки одобрен и публикуван за общодостъпно ползване урок учителят, който го е изготвил, получава заплащане от 179 лева.
Предстоящите обучения на учителите ще се провеждат по 109 програми, разработени от девет университета и 14 обучителни организации. Педагогическите специалисти, участвали в курсовете, ще получат удостоверение с присъдени квалификационни кредити.
Учители и директори от всички 28 области на България ще бъдат запознати в детайли с електронната платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“, съобщи в началото на годината пресцентърът на МОН.
Платформата „Дигитална раница“ е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от първи до 12-и клас. Освен това дава възможност на учителите да публикуват разработени от самите тях дигитални уроци. Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.
Достъпът до нея се осъществява на адреса чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).