Веднага след Великден започва Светлата седмица - време, в което се прославят светите апостоли и Света Богородица. Дните се наричат Светли, защото Възкресенито на Христос донася просветление за всички. Наричат тази седмица още Нова неделя, защото с нея започва цикълът от недели, които споменават Христовото Възкресение. Казват й и Томина неделя, тъй като в този ден се чете евангелското четмо за явяването на Христос на своите ученици, между които бил и апостол Тома. Той един от дванайсетте апостоли на Иисус, който не повярвал на Възкресението на своя Учител. Когато мълвата за изчезналото от гробницата тяло Господне се разнесла, единствен апостол Тома не повярвал в това знамение и поискал лично да се увери, като докосне раните от гвоздеите на прикования към кръста Иисус. Осем дни след Възкресението Христос се явил пред Тома и така той сам се убедил в истината, паднал на колене и молел Бог да му прости. Оттогава останало и нарицателното Тома Неверни, а неделният ден от Светлата седмица се нарича Томина неделя.

В дните на Светлата седмица се благославят светиите във всеки един от дните. В Светли понеделник се благославят светите апостоли, в Светли вторник и сряда - св. Богородица, св. архидякон Стефан и св. Андрей, в Светли четвъртък - св. ап. Йоан и Яков, в Светли петък - св. ап. Петър, а в Светла събота - св. Йоан Кръстител.

Неслучайно за всички християни Възкресение Христово е най-великият и най-почитаният от всички християнски празници, донесъл светлината на Спасението и просветлението за всички хора по земята. Същността на този празник е в обещанието, че човеците отново ще могат да се върнат в рая, откъдето са изгонени. И Светлата седмица е първата от поредица недели, когато тази светла вест трябва да достигне до всички.

Според народната традиция, през Светлата седмица не се правят венчавки, защото дните са празнични, отредени на чудото, наречено Възкресение.