Наближава крайният срок за преоборудване на бензиностанциите


При неизпълнение на новите изисквания се предвижда санкция до 20 000 лева


До 31 декември 2016 г. операторите на съществуващи бензиностанции трябва да ги преоборудват със система за ефективно улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобили. Лицата, неизпълнили новите изисквания, се наказват с глоба от 2000 до 10 000 лв. - за физически лица или имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. за юридически лица.

В териториалния обхват на РИОСВ - Стара Загора общият брой на бензиностанциите е близо 250. До края на декември т.г. всички обекти трябва да бъдат оборудвани със системи, съответстващи на Етап II на улавянето на бензиновите пари.

Новите изисквания са разписани в Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Новостите бяха публикувани още през месец юли, а срокът за тяхното въвеждане изтича след месец и половина.

Съгласно новите правила, повишава се процентът на ефективност на задържане на бензиновите пари и той трябва да е най-малко 85%. За това операторите на съществуващите обекти трябва да се сертифицират за съответствие с европейски или национални технически стандарти. Въведени са изисквания и за съотношението бензин – пари при прехвърлянето на горивата.

.