Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което ще започне на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година, Община Казанлък набира допълнително преброители. От 17 май до 25 май беше извършено потвърждаване на участие в Преброяване 2021 на лица, подали заявления през 2020 година.

В периода от 25 май до 10 юни 2021 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Център за административно обслужване в Община Казанлък. Освен заявление, докементите трябва да съдържат още автобигрфия по образец, копие на диплома за завършено образвание и документ за IBAN.

Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица, неосъждани, с минимална степен на завършено образование - средно образование.