На 12 август откриват ловния сезон за пернат дивеч Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и неговите заместници Георги Тошев и инж. Мирослав Маринов ще открият ловния сезон за пернат дивеч на 12 август, събота, съобщиха от ведомството. Сезонът ще бъде открит., на територията на Държавно горско стопанство „София“ - до Ловна хижа квартал „Челопечене“, на местната ловна дружина.
В края на юни от Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, позовавайки се на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), съобщиха, че откриването на ловния сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина ще е в събота. От ИАГ нареждат ловуването да се извършва само с писмени разрешителни (по образец), издадени от директорите на държавните горски и ловни стопанства за държавните ловностопански райони, специалистите по лова към юридическите лица, сключили договори за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци към горските стопанства, и от председателя на съответната ловна дружина за предоставения й ловностопански район.
Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните обявени за официални празници, а на водоплаващ дивеч – след 1 януари и в сряда. И през този сезон груповото ловуване и лов на мигриращ дивеч се извършва само през деня – един час преди изгрев и един час след залеза на слънцето.
Групово и индивидуално ловуване на гургулица се извършва в събота и в дните, обявени за официални празници
От сдружението припомнят установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет – пъдпъдък – до 15 броя, гургулица – до 8 броя, а по линия на организирания ловен туризъм – до 24 броя, гривяк, гълъби, гугутка – до 10 броя, горски бекас, обикновена бекасина – до 10 броя.