МОН ще осигури софтуер срещу плагиатството в българските университети Министерството на образованието и науката (МОН) ще осигури безплатен софтуер срещу плагиатство на университетите, съобщиха оттам. Около 500 хил. лв. годишно ще струва въпросния софтуерен продукт за откриване на плагиатство. Той ще бъде предоставен на всички заинтересовани - преподаватели, студенти и докторанти, Националния център за информация и документация (НАЦИД) и на Комисията по академична етика към министъра на образованието и науката.
Целта е всеки преподавател или студент да може да провери дали определена дипломна работа, дисертация, статия или друга разработка е автентична, или авторът е заимствал съдържанието й, без да цитира коректно източника, поясняват от МОН.
Софтуерът е разработен в Полша. Към момента той вече се ползва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който е ВУЗ-а с най-голям рейтинг в България. Договорът е сключен с базираната в Румъния Plagiat-Sistem Antiplagiat prin Internet SRL след процедура по Закона за обществените поръчки, със срок от 3 години. След изтичането му ще се направи преглед на ефективността на продукта и ще се обяви нова обществена поръчка.
МОН ще плаща по 2 лева на потребител годишно. Системата за антиплагиатство да се използва от над 237 хил. студенти, докторанти, преподаватели и държавни служители. През следващия месец предстои инсталиране и конфигуриране на софтуера в университетите и другите институции. Паралелно с това ще бъдат обучени да го използват системните администратори и координатори по места.
Закупуването на специализирания софтуер е първа стъпка към разширяване на обхвата на проверките за плагиатство, което МОН се опитва да въведе. В момента те се правят само за научните трудове, участвали в конкурси за академично израстване. С безплатното предоставяне на софтуера ще се даде възможност за проверка на всички сигнали, свързани с научно плагиатство и публикуване на недостоверни данни - нещо, което е планирано да се въведе като разпоредба и в закона за висше образование. Идеята е след промени в него проверките за плагиатство да се правят чрез двустепенна система за проверка. На първото ниво ще са институционалните комисии по академична етика в научните организации и висшите училища. Втората степен ще е съществуващата национална комисия по академична етика. Тя ще проверява само сигнали, обжалвани, след като са минали през първа инстанция.
Целта е да се създаде нетърпимост към плагиатството и към фалшификацията на данни в академичните среди, включително сред студентите и докторантите. Очаква се това да има превантивен ефект и системата постепенно да се изчисти от подобни практики, надяват се от МОН.