Модерен кабинет по химия и физика откриха в Мехатотехникума

Изцяло обновен кабинет по химия и физика бе открит днес в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” в Казанлък. Директорът на училището Мариана Демирева, която е от „Експерти за Казанлък”, подчерта, че в Механотехникума се обръща внимание както на професионалното образование, така и на обучението по природни науки – в случая химия и физика, защото те са взаимносвързани и паралелното им развитие дава повече знания и умения на учениците.

Кабинетът по химия и физика бе представен пред ученици от професионалната гимназия и по-малки ученици от основни училища в Казанлък от учителя по тези предмети Георги Даскалов. Неговите асистенти от клуб „Млад изследовател” към Механотехникума направиха демонстрации на различни химични реакции и научни „чудеса” като зелен пламък, дим без огън, горене във водна среда, изкуствени снежинки, жълт вулкан и други свойства на химичните съединения.

Георги Даскалов пред коледното дърво, създадено от ученици от 11 "б" клас от дискове, които пречупват светлината, а в тях са снимките на самите деца

Директорът Мариана Демирева

Отговорникът на кабинета Георги Даскалов е възпитаник на Механотехникума, а сега е преподавател по физика и химия в същото училище и класен ръководител на 11 „б” клас, кабинетът е обновен от пода до тавана. Той е бил преподавател и на арсеналските студенти по специалността "Машиностроене и уредостроене" към Технически университет -София, филиал Пловдив.

По думите му, в кабинета е направен цялостен ремонт, като досегашните обикновени маси, върху които са се правили лабораторните упражнения, са заместени от истински лабораторен остров с всички необходими уреди и прибори за извършване на опити. Кабинетът е оборудван с нови измервателни уреди, мултицети, дестилатор, интерактивен дисплей, реактиви, центрофуга, стъклени прибори, магнитна бъркалка. Снабден е със специална камина с въздушен филтър за опасни експерименти.


Според директора на ПГ „Иван Хаджиенов” Мариана Демирева, за ремонта на кабинета по химия и физика са вложени над 50 хиляди лева от бюджета на училище, като обновлението е включвало не само ново и съвременно оборудване, но цялостен ремонт, включително ВиК и подмяна на електрическата инсталация. Така за възпитаниците на училището е създадена съвременна база за усвояване на природните науки.