„Впечатлен съм не само от мащаба на „Арсенал“, от броя на заетите, от продукцията, която произвежда, но най-вече от доброто взаимодействие, което има с образователните институции, въобще със системата на образованието. „Арсенал“ е предприятието, което в най-голяма степен е ангажирано с изграждането на Техническия колеж в Казанлък, с взаимодействието с професионалните гимназии, с дуалната форма на обучение“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на своето посещение в най-голямото машиностроително предприятие в България „Арсенал АД. Целите на неговото посещение е дуалното обучение и взаимодействие между образователните институции и бизнеса. Според министъра, „Арсенал“ е добър пример за именно такова взаимодействие.

Николай Ибушев подари на министър Вълчев нож, който той си откупи с желязна монета


По време на срещата в "Арсенал" - отляво надясно: министър Красимир Вълчев, изпълнителният директор Николай Ибушев, кметът Галина Стоянова


По думите му, един от стимулите за предприятията, които си партнират с учебните заведения, за да си обучат кадри, от които се нуждаят, са промените в Закона за професионалното образование, свързани с трудовите договори на учениците. Те ще бъдат по-пригодени към спецификата на дуалната форма на обучение. Министърът каза, че се предвижда продължаване на проекта ДОМИНО, стипендии за учениците, които са се включили в дуалната форма, стимулиране на гимназиите с технически специалности. Ще бъдат променени и над 2000 учебни програми в системата на професионалното образование и преструктуриране в професионалното и висшето образование. „Първо се опитваме да насочим по-голяма част от учениците към системата на техническото професионално образование и второ – към инженерно-техническите професионални направления във висшето образование“, допълни той.

В „Арсенал“ министърът бе посрещнат от изпълнителния директор Николай Ибушев и ръководния екип на дружеството. Николай Ибушев запозна министър Вълчев със 140-годишната история на предприятието и подчерта, че дружеството е най-големият работодател в България. „Казанлък е изключително индустриализиран град, в основата на който е „Арсенал“, не само защото е машиностроително предприятие, а и защото тук има развити технологии, каквито няма в цяла България – каза още Николай Ибушев. - Толкова много технологии няма в друго предприятие в България – тук се обработват над 200 003 асортимента сурови материали... Имаме база за развитие. Тук работят над 600 инженери. Ние непрекъснато обновяваме своята продуктова кошница, за да бъдем на световно ниво, имаме собствени разработки и не допускаме да изоставаме от световните достижения. През последните 5 години дружеството е направило над 150 млн. лева инвестиции в обновление и иновации.“

Нeобходимостта от кадри дружеството решава с дуалното обучение, с курсове за квалификация и преквалификация на работници, със стипендиантски програми за студенти към технически вузове, както и с курсове за магистри. Добро е взаимодействието с Технически университет - София, филиал Пловдив. „Арсенал“ е един от основните инициатори и най-големият дарител за създаване на Техническия колеж в Казанлък - 25-30% от средствата за ремонт на базата са осигурени от дружеството, като общата стойност, която събра бизнесът за Колежа, възлиза на повече от 320 хил. лева. „Отдавна мечтаехме за този университет – допълни Николай Ибушев. – Първият етап тръгна, в него най-голям брой са студентите от „Арсенал“. А докато го нямаше, ние си направихме наша Студентска програма за създаване на кадри, от които предприятието има нужда“.


Красимр Вълчев прояви интерес към технологичните процесиНиколай Ибушев и Красимир Вълчев са до машината, на която работи Неделин Георгиев от 11 клас от ПГ "Иван Хаджиенов", специалност "Мехатроника", дуално обучение

Николай Ибушев лично представи на Красимир Вълчев цех 5/600, в който провеждат своето практическо обучение ученици от Механотехникума по линия на дуалното образование. Министърът разгледа цеховете, прояви интерес към технологичните процеси, като особено внимание обърна на учениците от Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, които в момента преминават практика по системата на дуалното обучение.