4 улици с прилежащите тротоари към тях в квартал "Изток" в Казанлък са предвидени за цялостно обновяване и реконструкция по проект на Община Казанлък „Обновяване на градската среда в град Казанлък", който е към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.и е за близо 6 милиона лева / 5 655 057,95 лв/.

Улиците, включени по него за пълно обновяване са ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Сент Ерблен“, ул. „Верия“ и ул. „Кремона“) и 2 зони ("Зона 1" - Зелена площ/зона за отдих 1 (Междублоково пространство) и „Зона 2“ - Зелена площ/зона за отдих 2 (Междублоково пространство).

На заседанието днес Общинският съвет на града одобри кандидатстването на Община Казанлък по това проектно предложение, както и по още две-: едно към Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) и две към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., едно от които е именно за реконструкцията в квартал "Изток" .

За проект „Изграждане на В и К инфраструктура за агломерация Крън“, Общината кандидатства за предоставяне на безвъзмездна помощ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда, към Министерството на околната среда и водите. Чрез проекта се дава поетапно решение за реконструкция на водопроводната мрежа на улиците и се предлага оптимално решение за отвеждане и пречистване на отпадъчните води на гр. Крън до Градската пречиствателна станция за отпадни води -Казанлък, чиято реконструкция и модернизация приключи през миналата година, съобщават от Прсецентъра на Общината.

Проектът към ПУДООС се очаква да бъде внесен през месец април. Проектите към Оперативната програма ще бъдат внесени за оценка до края на месец май 2016 година. Изпълнението им е планирано за периода 2016-2018 година.