Специалността "Мехатроника" бе акцент в поредните прояви, посветени на Месеца на професиите в казанлъшката ПГ "Иван Хаджиенов".

Специалността е сравнително нова за гимназията, като идеята за нея бе дадена преди години от изпълнителиня директор на "Арсенал" -Казанлък Николай Ибушев. Мехатрониката обединява знания от няколко области: механика, машини с ЦПУ, електроника, електротехника и компютърни системи и технологии. В момента 5 са паралелките в гимназията, които изучават профилирано тази специалност. Часовете по практика се провеждат на територията на казанлъшки фирми.

В рамките на различни състезания и игри, проведени в Механото, както е известна сред казанлъчани ПГ "Иван Хаджиенов" официално бе представен и клуб „Журналисти в действие“ – екипът, заел се с амбициозната задача да създаде училищен вестник.

Ръководството на гимназията отправи благодарности към няколко ученика: Георги от 11Б, Мариано от 11А и Михаил от 12А, направили техническо оформление на някои от игрите в състезанията, посветени на професията.


Мехатрониката е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с контролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката и микропроцесорната техника, информационните технологии и компютърното управление на движенията в машините и агрегатите.
Курсът на обучение позволява на завършилите да получат теоретична подготовка, а тези които минават през практическото обучение в реална работна среда, да видят от „кухнята“ какъв е животът на човека, работещ в сферата на машиностроенето.


Специалността бе представена в четири работни ателиета: Автоматизирана система за електропневматично управление на двойно действащ цилиндър, Измервателна лаборатория, Раздели детайлите и Направи си накит, където се провериха сръчността, бързината и познанията по професията.

В игрите и състезанията участие взеха над 30 ученици от различните паралелки.

В ролята на журиращи бяха преподаватели от направление машиностроене в гимназията.