Медици и машиностроители са най-търсените специалности в Казанлъшко 136 са обявените свободни работни места в Дирекция „Бюро по труда“ в Казанлък. От тях най-много са обявените позиции за хора със средно образование – 95. Преобладава търсенето на специалисти в промишлеността, сектор машиностроене, металообработване и металургия. Шлосери, стругари, фрезисти, леяри, формовчици, настройчици, заварчици, са само част от обявените свободни работни места. В тази категория, също така се търсят шофьори, продавачи и готвачи.
За висшистите обявените позиции са общо 21, повече от половината са медицинските – за лекари, акушерки и медицински сестри. Сред търсените професии на трудовия пазар са и учителите и специалисти в областта на архитектурата и строителството и в социалната сфера.
20 са обявените места в Бюрото за хора с основно образование. Те са в промишлеността, търговията и селското стопанство. Няма трайно незаети работни места в Казанлъшко.