Мая Манолова подкрепи протеста на медицинските специалисти в Казанлък

Омбудсманът на България Мая Манолова подкрепи протестиращите медицински специалисти в Казанлък. Тя присъства днес на поредния протест на медицинските сестри, акушерки и специалисти по здравни грижи, който се провежда в двора на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” всеки ден от 1 март 2019 година. „Ангажирам се да стоя докрай с вас, докато не се изпълни всяко едно от вашите условия – каза пред протестиращите в Казанлък Мая Манолова. - Това, което е скрепено с подпис и има сила на договор, а именно договорените 900 лева заплата на браншово ниво трябва да се изпълни. Министърът на здравеопазването обеща следващата седмица да има решение на въпроса.”

Професионалистите по здравни грижи, работещи в общинската болница, прочетоха декларация, в която настояват за достойни заплати в общинските болници, за синхронизиране с постигнатите договорености в КТД '2018. Те настояват да бъдат предвидени реални средства за постигане на заплатите, договорени на браншово ниво, било то чрез увеличаване цените на клиничните пътеки или допълнително финансиране от Министерството на здравеопазването и Общината. „Настояваме Община Казанлък като собственик на лечебното заведение да поеме ежемесечните разходи за поддръжка на болницата и дофинансиране от преходния остатък на Общината в сектор „Здравеопазване”. Искаме да се намерят допълнителни механизми за финансиране на здравното заведение”, се казва още в прочетената пред националния омбудсман декларация.

Според присъстващите, заплатите им са били увеличени с 50 лева от 1 февруари и в момента от 550 лева основната им заплата е станала 600 лева. В декларацията се казва още, че се водят преговори между работодател и синдикати, но до този момент не са предоставени на работещите допълнителни споразумения към трудовите договори, съобразени с промяната на минималната работна заплата. „Независимо от това, медицинските специалисти продължаваме да изпълняваме отговорно и качествено професионалните си задължения, въпреки редуцирания състав и недостатъчното и обидно финансово положение, в което сме принудени да работим”, декларират протестиращите. Към тях се присъединиха и лекари, работещи в общинската болница. Пред Мая Манолова бяха поставени и въпроси за медицинските специалисти в доболничната помощ от работещи в "ДКЦ-Поликлиника", както и за медицинските сестри на общопрактикуващите лекари.

„Абсолютно е унизително висококвалифицирани специалисти да получават такива заплати. Хората си искат това, което е записано в КТД – коментира пред тях националният обществен посредник. – В момента „топката” е в Министерството на здравеопазването. Иска се да бъде изпълнено записаното в договора за заплата от 900 лева.”

Според председателя на СРС на КТ „Подкрепа” – Казанлък, Цветанка Пискова, е необходимо да има цялостна концепция върху проблемите на здравеопазването, както това се е постигнало в сферата на образованието.

Проблемът с общинската болница в Казанлък, според общинския омбудсман Гинка Щерева е, че болницата обслужва населението на 5 общини, а само Община Казанлък подпомага здравното заведение, основно за капиталовите му разходи.

Според писмо, изпратено до протестиращите, местната власт напомня, че с над 1 млн.120 хиляди лева повече е бюджетът на болницата за тази година и разпределението на средствата зависи от управителя на лечебното заведение.

Ресорният заместник-кмет на община Казанлък Лилия Цонкова обясни, че общината подпомага болницата, като са реализирани два проекта за нейното обновяване и оборудване със съвременна медицинска апаратура, както и с предоставянето на имоти, които са вече три, първият още през 2011 година, а останалите 2 – тази година,от продажбата на които да влязат средства в болницата.

Мая Манолова препоръча на протестиращите да опишат своите искания в писмо, което тя ще препрати до премиера Бойко Борисов, до здравния министър, до ръководството на НЗОК и останалите държавни институции, имащи отношение към проблема. Омбудсманът обеща, че отново ще дойде в Казанлък между 1 и 10 април, за да види на място как се развива ситуацията в общинската болница.