Актуалните постижения и посоки в развитието на машиностроенето – сектор, който остава движеща сила в промишлеността на България, ще бъдат показани на 77-ото издание на Международния технически панаир в Пловдив. Изложението ще се проведе от 14 до 17 септември 2023 г. в Палата № 3 на Пловдивския панаир, където водещи компании в бранша ще представят своите технологии и продукти.
Изложителите ще представят иновации и съоръжения пред посетителите. Тематичната експозиция по традиция привлича изложителите с възможностите за създаване на бизнес контакти и нови партньорства. Международен панаир – Пловдив, предоставя най-добрите условия за презентации, премиери, делови срещи и успешни преговори. Институцията ще отличи със златни медали иновативните разработки и технологии с принос за бъдещето на машиностроенето. Посетителите ще видят достиженията както на българските фирми, така и на компании от Европа и Азия.
Наред с промишлените лидери, в изложението участват и по-малки фирми, чиято дейност подпомага изграждането и оборудването на складови, производствени и търговски обекти и делови сгради.
Машиностроенето е структуроопределящ отрасъл на промишлеността и база за развитието на националното стопанство. Чрез различните отрасли, в които намира приложение, то влияе и върху бита на хората, респективно върху стандарта на живот.