Литературна електронна карта създават по идея на казанлъшки учител училища в област Стара Загора

По идея на Румена Петрова, преподавател по български език и литература в ХГ „ Св.Св. Кирил и Методий” в Казанлък училището работи по създаването на електронна литературна карта. Литературната карта е една от дейностите заложени в Плана за насърчаване и развитие на грамотността на Регионалния инспекторат по образованието в Стара Загора. Румена Петрова разказва, че това е една идея, която и е хрумнала във връзка с опитите да бъдат съчетани книгата и компютърът. Както и че това, което обикновено децата и учителите ползват на хартиени носители би могло да бъде систематизирано в електронен вариант. Идеята за проекта е провокирана от Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и исканите в тази връзка предложения за различни видове дейности от Регионалния инспекторат по образование Стара Загора.
В литературната електронна карта ще бъдат събрани база данни за различни автори, различни материали и продукти, като се цели да бъде съчетана работата в учебния процес с ангажименти на учениците и извън него. Това означава допълнителни занимания, които подпомагат учебния процес. Например подпомагане на подготовката за зрелостни изпити, с цел систематизирането на повече информация от страна на учениците. „ Става въпрос за систематизиране на информация за автори, презентативни техни текстове, включително информация от литературна критика. Но и систематизиране и предоставяне на информация за ученически продукти – есета, елементи от изобразително изкуство, дискусии, теренна работа свързана с конкретен автор и произведение”, обяснява Румена Петрова.
Първите резултати в проекта за Литературна карта трябва да бъдат качени в електронен вариант до месец юни 2016г.
По информация на Регионалния инспекторат над 20 училища в област Стара Загора възприемат и се включват в разработването на този проект. За голяма част от учебните заведения разработването на такава електронна литературна карта е заложено като дейност в училищните планове свързани с Националната стратегия.