От два дни практически са затворени всички павилиони на „Лафка“ в страната, в това число и в десетината такива в Казанлък.
Именно тези павилиони продаваха различните талончета за игрите на късмета и лотарии.
Причината са новите, влезли в сила на 21.02.2020 г. нови рестриктивни законови ограничения в областта на лотарийните игри и въвеждането на държавен монопол.

В разпространено днес официално съобщение до медиите от ръководството на „Лафка Маркет“ АД се казва, че „ тези законови ограничения водят до значителен спад на продажбите в търговската мрежа на „Lafka“ и до практическа невъзможност за нормалното функциониране на дружеството. Поради тази причина „Лафка Маркет“ АД преустановява оперативната си дейност. Дружеството разполага с достатъчен финансов ресурс за погасяване на своите задължения в най-кратки срокове“.
Към момента не е ясна съдбата на павилионите, повечето от които са отдадени на практика под наем на самите продавачи в тях.
Освен талони за различни лотарийни и хазартни игри, на „Лафка“ се продаваха и български ежедневници и периодични издания.
„Български пощи“ ще са дружеството, което най- вероятно ще поеме разпространението им, докато стане ясна последващата съдба на павилионите „Лафка“.

Киоските, както наричат павилионите на „Лафка“ стъпиха в Казанлък преди близо 6 години.
С тяхното идване постепенно изчезнаха павилионите РЕП-овете и частните павилиони на местните разпространители на печатни издания и цигари.